Rybnik - Strände und Schwimmbäder

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy RUDA

Strände und Schwimmbäder in der Umgebung Rybnika:

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Ośrodek Rekreacyjny MOSiR Żory

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Baseny Gosław Sport Center

Kąpielisko MOSiR Czerwionka-Leszczyny

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kąpielisko MOSiR Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny 14 km ab Rybnika

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kąpielisko Zdrój

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kąpielisko Leśne Zacisze w Knurowie

Plaża w Dziergowicach

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Plaża w Dziergowicach

Basen Miejski Strumień

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Basen Miejski Strumień

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kąpielisko miejskie Planty

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kąpielisko Leśne w Gliwicach

Kąpielisko Leśne - Maciejów

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kąpielisko Leśne - Maciejów

Żwirownia

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Żwirownia

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny AZOTOR

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kąpielisko Pławniowice

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kąpielisko Skałka

Kąpielisko miejskie w Cieszynie

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kąpielisko miejskie w Cieszynie

Filter