Lublin - Museen

Keine Meinungen

Galeria Sztuki Socrealizmu w Kozłówce

Keine Meinungen

Das Zamoyski Museum in Kozlowka

Sensationell! 10

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza

Sensationell! 10

Das Majdanek Museum

Sehr gut! 9

Muzeum Lubelskie

Sehr gut! 8

Das Regionale Zwiebelmuseum

Sehr gut! 8

Muzeum biograficzne Wincentego Pola

Sehr gut! 8.6

Piwnica pod Fortuną

Museen in der Umgebung Lublina:

Sehr gut! 8

Kuźnia Wojciechów

Sehr gut! 8.6

Muzeum Bolesława Prusa

Sehr gut! 8.6

Muzeum Bolesława Prusa