Nowy Sącz - Kulturzentren

Keine Meinungen

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

Kulturzentren in der Umgebung Nowego Sącza:

Sensationell! 9.4

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im....

Sehr gut! 9

Amfiteatr

Sensationell! 10

Muzyczna Owczarnia

Sehr gut! 8.6

Miejski Ośrodek Kultury

Sehr gut! 9

Centrum Kultury

Sensationell! 9.4

Biblioteka Publiczna

Sensationell! 9.6

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy...

Sensationell! 9.2

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w...

Sehr gut! 9

Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych

Sehr gut! 9

Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych