Szydłów - Kirche

Keine Meinungen

Synagoga w Szydłowie

Keine Meinungen

Kościół Wszystkich Świętych w Szydłowie

Keine Meinungen

Kościół i szpital świętego Ducha

Kirche in der Umgebung Szydłowa:

Keine Meinungen

Kościół pw. NP NMP

Keine Meinungen

Kościół św. Leonarda

Keine Meinungen

Kościół św. Bartłomieja