Lublin - Kirche

Sehr gut! 9

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia...

Gut! 6

Kościół Nawrócenia św. Pawła

Gut! 6

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia...

Sensationell! 10

Archikatedra Lubelska

Gut! 6

Kościół Rektoralny p.w. Świętego Ducha

Gut! 7

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP...

Sensationell! 10

Klasztor ojców Dominikanów

Sensationell! 10

Klasztor ojców Dominikanów