Łaszew Rządowy - Kirche

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Łaszew Rządowy

Kirche in der Umgebung Łaszew Rządowy:

Kościół pw. Świętej Trójcy

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kościół pw. Świętej Trójcy

Keine Meinungen

Kościół Św. Anny w Oleśnie

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kościół św. Marii Magdaleny

Keine Meinungen

Kościół Św. Wawrzyńca w Wachowie

Filter