Komańcza - Kirche

Keine Meinungen

Cerkiew Opieki Matki Bożej

Kirche in der Umgebung Komańczy:

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Cerkiew św. Mikołaja

Keine Meinungen

Cerkiew greckokatolicka soboru...

Sensationell! 9.8

Kościół pw. Narodzenia NMP

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Sensationell! 9.8

Synagoga

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi...

Keine Meinungen

Kościół Przemienienia Pańskiego

Keine Meinungen

Kościół i klasztor franciszkanów

Kościół obrządku łacińskiego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Sensationell! 9.2

Kościół obrządku łacińskiego pw....

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Cerkiew katedralna Świętej Trójcy w...

Sehr gut! 9

Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa...

Sehr gut! 9

Sanktuarium Matki Bożej Pięknej...

Sensationell! 10

Kościół św. Wawrzyńca w Rymanowie

Genügend! 4

Synagoga w Rymanowie

Kościół św. Józefa

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Sensationell! 9.4

Kościół św. Józefa

Sehr gut! 8

Kościół pw. Wszystkich Świętych w...

Drevené kostolíky Horného Šariša

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Drevené kostolíky Horného Šariša

Cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Chyrowej

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Sensationell! 10

Cerkiew grekokatolicka pw. Opieki...

Sehr gut! 8

Dawna cerkiew św. Mikołaja

Filter