Gąsawa - Kirche

Keine Meinungen

Kościół św. Mikołaja w Gąsawie

Kirche in der Umgebung Gąsawa:

Keine Meinungen

Katedra gnieźnieńska

Keine Meinungen

Kościół św. Józefa Oblubieńca...

Keine Meinungen

Kościół Zwiastowania Najświętszej...

Keine Meinungen

Kościół św. Jana Chrzciciela

Keine Meinungen

Romańska Kolegiata św. Piotra i Pawła