Chyrowa - Kirche

Cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Chyrowej

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Sensationell! 10

Cerkiew grekokatolicka pw. Opieki...

Kirche in der Umgebung Chyrowej:

Sehr gut! 8

Kościół pw. Wszystkich Świętych w...

Sehr gut! 9

Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa...

Sensationell! 10

Kościół św. Wawrzyńca w Rymanowie

Genügend! 4

Synagoga w Rymanowie

Keine Meinungen

Kościół Franciszkanów Nawiedzenia...

Drevené kostolíky Horného Šariša

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Drevené kostolíky Horného Šariša

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Sensationell! 9.2

Cerkiew Opieki Matki Bożej

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Sensationell! 10

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Sensationell! 10

Kościół św. Filipa i św. Jakuba

Keine Meinungen

Cerkiew Opieki Matki Bożej

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Cerkiew św. Mikołaja

Filter