Chotel Czerwony - Kirche

Keine Meinungen

Kościół św. Bartłomieja

Chotel Czerwony

Kirche in der Umgebung Chotel Czerwony:

Keine Meinungen

Kościół św. Leonarda

Keine Meinungen

Kościół pw. NP NMP

Keine Meinungen

Kościół Wszystkich Świętych w Szydłowie

Keine Meinungen

Synagoga w Szydłowie

Keine Meinungen

Kościół i szpital świętego Ducha