Ojców - Höhle

Sensationell! 9.2

Jaskinia Łokietka

Sensationell! 9.4

Die Ciemna Höhle

Höhle in der Umgebung Ojcowa:

Sensationell! 9.4

Jaskinia Wierzchowska

Wierzchowie k. Białego Kościoła 5 km ab Ojcowa
Sensationell! 9.6

Die Fledermaushöhle

Jerzmanowice-Przeginia 5 km ab Ojcowa
Sensationell! 9.6

Die Fledermaushöhle

Jerzmanowice-Przeginia 5 km ab Ojcowa