Zabrze - Attraktionen

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Miejski Ośrodek Kultury Guido

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Multikino Zabrze

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Gut! 6

Klub CK Wiatrak

Kąpielisko Leśne - Maciejów

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kąpielisko Leśne - Maciejów

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Gmach Poczty

Osiedle Donnersmarcka

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Osiedle Donnersmarcka

Zespół pałacowy

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Zespół pałacowy

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kośćiół pw. św. Jadwigi Śląskiej

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Sehr gut! 9

Teatr Nowy

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Wieża Ciśnień

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kościół św. Józefa

Zamek w Zabrzu

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Zamek w Zabrzu

Dom Muzyki i Tańca

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Dom Muzyki i Tańca

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Muzeum Miejskie

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Skansen górniczy Luiza

Keine Meinungen

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego...

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Kapliczka św. Jana Nepomucena

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Park Dubiela

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Keine Meinungen

Cmentarz Żydowski

Filter